Екстрадиція злочинців відповідно до міжнародних угод Російської імперії (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 130-138

Анотація

У результаті проведеного аналізу міжнародних нормативно-правових актів, укладених Російською імперією протягом 1861–1917 рр. з іноземними державами, розглянуто основні положення та вимоги до екстрадиції злочинців, умови їх видачі та прийому; надано перелік основних груп і складів злочинів, за які передбачалася взаємна видача злочинців. The article contains the analysis of international treaties in the sphere of the offenders’ extradition, where the Russian Empire was the party in the period of 1861–1917. The fundamentals, regulated the procedure of offenders’ extradition, are analyzed. The author also describes typical requirements for the extradition and reception of criminals. Furthermore the list of the main groups of crimes and offences and their corpus delicti, which stipulate the mutual extradition, is studied. The author also proves the necessity of further scientific studies in the field of historical footing of international extradition’s legal basis and practice. В результате проведённого анализа международных нормативно- правовых актов в сфере выдачи преступников, заключённых Российской империей на протяжении 1861–1917 гг., рассмотрены основные положения, регулировавшие порядок экстрадиции преступников, охарактеризованы типичные требования к их выдаче и приёму, предоставлен перечень основных групп и составов преступлений, за которые предусматривалась взаимная выдача преступников.

Опис

Стащак, А. Ю. Екстрадиція злочинців відповідно до міжнародних угод Російської імперії (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.) / А. Ю. Стащак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 130-138.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, екстрадиція злочинців, экстрадиция преступников, extradition of offenders, міжнародні нормативно-правові акти, мждународные нормативно-правовые акты, international legal acts, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис