Щодо удосконалення організації та правового регулювання системи забезпечення якості освіти у вищих закладах відомчої освіти: аналіз української та світової практики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 509-512

Анотація

У тезах висвітлено окремі аспекти забезпечення якості освіти у вищих закладах системи внутрішніх справ України в умовах інформаційного суспільства та розвитку інноваційних технологій. Вказано на перспективні напрямки розвитку освітнього процесу у відомчих навчальних закладах.
The theses highlight some aspects of ensuring the quality of education in higher educational establishments of the internal affairs system of Ukraine in the conditions of the information society and the development of innovative technologies. It is indicated on perspective directions of development of educational process in departmental educational institutions.
В тезисах отражены отдельные аспекты обеспечения качества образования в высших заведениях системы внутренних дел Украины в условиях информационного общества и развития инновационных технологий. Указаны перспективные направления развития образовательного процесса в ведомственных учебных заведениях.

Опис

Казанчук, І. Д. Щодо удосконалення організації та правового регулювання системи забезпечення якості освіти у вищих закладах відомчої освіти: аналіз української та світової практики / І. Д. Казанчук // Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.) / МОН України, Нац. поліція України, Європ. організація публі. права (Грецька Респ.), Мессінський Ун-т (Італійська Респ.), Ін-т законодавства Верховної Ради України, Донец. обл. держ. адміністрація, Маріупол. міська рада, Голов. управління Нац. поліції в Донец. обл., Донецьк. апеляц. суд, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Маріупол. держ. ун-т. - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 509-512.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, система забезпечення якості освіти, відомча освіта, інноваційні форми навчання

Бібліографічний опис