До проблеми поняття "іноземець" та видів іноземців в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 54-59

Анотація

Проаналізовано деякі нормативно-правові документи України та погляди вчених на визначення поняття іноземців та їх класифікацію. На підставі проведеного дослідження визначено поняття "іноземець" та "негромадянин", проаналізовано їх ознаки та наведено класифікацію іноземців в Україні на різних підставах.
Some normative and legal documents of Ukraine and views of Ukraimian and Russian scientists on the determination of the definition of foreigners and their classification are analyzed. On the basis of the conducted research the concepts of foreigner and noncitizen are defined, their signs are researched and the classification of foreigners in the Ukraine on the different characteristics is represented.
Проанализированы некоторые нормативно- правовые документы Украины и взгляды ученых на определение понятия иностранцев и их классификацию. На основании проведенного исследования определены понятия "иностранец" и "негражданин", проанализированы их признаки и приведена классификация иностранцев в Украине на разных основаниях.

Опис

Ключові слова

іноземець, foreigner, иностранец, класифікація, classification, классификация, правовий статус, legal status, правовой статус

Бібліографічний опис

Петров, Є. Ю. До проблеми поняття "іноземець" та видів іноземців в Україні / Є. Ю. Петров // Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 54-59.