Інформаційно-психологічний вплив на супротивника у війнах: історичний досвід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 29-32
Abstract
Розглянута еволюція теорії й практики інформаційно-психологічного впливу при підготовці та веденні бойових дій, оцінена ефективність різних форм і методів інформаційно-психологічного впливу, визначено значення накопиченого досвіду для сучасності.
The evolution of the theory and practice of information-psychological influence in the preparation and conduct of hostilities is considered, the effectiveness of various forms and methods of information and psychological influence, the significance of the accumulated experience for the present is determined.
Рассмотрена эволюция теории и практики информационно-психологического воздействия при подготовке и ведении боевых действий, оценена эффективность различных форм и методов информационно-психологического воздействия, определено значение накопленного опыта для современности.
Description
Заборовський, В. В. Інформаційно-психологічний вплив на супротивника у війнах: історичний досвід / В. В. Заборовський // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - С. 29-32.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Історія. History. История, вплив на супротивника, воздействие на противника, impact on the enemy, інформаційно-психологічний вплив, information and psychological influence, информационно-психологическое воздействие, бойові дії, боевые действия, fighting
Citation