Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 209-214

Анотація

Запропоновано допомогти удосконаленню системи трудового законодавства, зміцненню арсеналу засобів, що забезпечують формування в трудящих сумлінного ставлення до праці, дбайливого відношення до різних форм власності, створення здорових і безпечних умов праці. Предложено помочь совершенствованию системы трудового законодательства, укреплению арсенала средств, обеспечивающих формирование у трудящихся добросовестного отношения к труду, бережного отношения к различным формам собственности, создание здоровых и безопасных условий труда. It is proposed to help improve the system of labor legislation, strengthen the arsenal of means to ensure that workers develop a conscientious attitude to work, respect for various forms of ownership, and create healthy and safe working conditions.

Опис

Венедіктов, В. С. Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України / В. С. Венедіктов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 209-214

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудова юридична відповідальність, трудовая юридическая ответственность, labor legal liability, формування інституту трудової юридичної відповідальності, формирование института трудовой юридической ответственности, formation of the institute of labor legal responsibility

Бібліографічний опис