Станолення судової системи ЗУНР

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-11-25

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На початковому етапі існування нової Української Держави судові установи продовжували функціонувати за старим положенням. Так, 21 листопада 1918 р. було видано закон, який мав стати тимчасовим регулятором функціонування системи судочинства. Зокрема, він передбачав, що всі судді та допоміжний персонал, мали присягнути на вірність українському народові і державі. At the initial stage of the new Ukrainian State, the judicial institutions continued to operate under the old provision. Thus, on November 21, 1918, a law was issued that was to become a temporary regulator of the functioning of the judicial system. In particular, he stipulated that all judges and support staff should swear allegiance to the Ukrainian people and the state. На начальном этапе существования новой Украинского государства судебные учреждения продолжали работать по старому положению. Так, 21 ноября 1918 был издан закон, который должен был стать временным регулятором функционирования системы судопроизводства. В частности, он предусматривал, что все судьи и вспомогательный персонал, должны присягнуть на верность украинскому народу и государству.

Опис

Іванов, С. Ю. Станолення судової системи ЗУНР // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. VI Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м. Харків, 30 листопада 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 288 – 289

Ключові слова

ЗУНР, Вищий суд, Державна прокураторія, Высший суд, Государственная Прокуратория

Бібліографічний опис