Особливості розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 199-205

Анотація

Проаналізовано закономірності та відмінності історичного розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах, а також поступове «пом’якшення» вказаних відмінностей в сучасних умовах. Проанализированы закономерности и отличия исторического развития правотворчества в романо-германской и англо-американской правовых системах, а также постепенное «смягчение» указанных различий в современных условиях. The patterns and differences of the historical development of lawmaking in the Roman-German and Anglo-American legal systems, as well as the gradual "mitigation" of these differences in modern conditions are analyzed.

Опис

Волошенюк, О. В. Особливості розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах / О. В. Волошенюк // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 199-205

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, порівняльний аналіз, сравнительный анализ, comparative analysis, правотворчість, правотворчество, lawmaking, порівняльне правознавство, сравнительное правоведение, comparative law, романо-германське право, романо-германское право, Roman-German law, англо-американське право, англо-американское право, Anglo-American law, історичний розвиток правотворчості, историческое развитие правотворчества, historical development of lawmaking

Бібліографічний опис