Поняття змагальності та диспозитивності в теорії права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 247 - 251

Анотація

Досліджується ідея реалізації принципу змагальності і диспозитивності в кримінальному судочинстві. Зміст цього принципу складається з двох самостійних, але взаємообумовлених та взаємопов’язаних між собою елементів: диспозитивність та змагальність. Исследуется идея реализации принципа состязательности и диспозитивности в уголовном судопроизводстве. Содержание этого принципа состоит из двух самостоятельных, но взаимообусловленных и взаимосвязанных между собой элементов: диспозитивность и состязательность. The idea of realization of the principle of adversarial proceedings and dispositiveness in criminal proceedings is investigated. The content of this principle consists of two independent, but interdependent and interconnected elements: dispositiveness and competitiveness.

Опис

Парасочкіна, К. В. Поняття змагальності та диспозитивності в теорії права / К. В. Парасочкіна // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 247 - 251

Ключові слова

принцип змагальності, принцип состязательности, принцип диспозитивності, принцип диспозитивности, кримінальне судочинство, уголовное судопроизводство

Бібліографічний опис