Особливості організаційної побудови поліцейської системи Литовської Республіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - № 12, т. 1. - С. 145-146

Анотація

Розглянуто організаційну побудову поліцейської системи Литовської Республіки, а також проаналізовано можливість та доцільність її використання в Україні.

Рассмотрено организационное построение полицейской системы Литовской Республіки, а также проанализирована возможность и целесообразность ее использования в Украине.

Опис

Чумак В. В. Особливості організаційної побудови поліцейської системи Литовської Республіки / Чумак В. В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - № 12, т. 1. - С. 145-146.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, Литва, Литовська Республіка, поліція, поліцейська система

Бібліографічний опис