Зміна істотних умов праці працівників міліції: теоретичний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 99-103

Анотація

Розглянуто зміст основних понять, наведено точки зору провідних науковців, визначено актуальність та новизну, вказано на проблемні питання у сфері дії спеціального законодавства та внесено відповідні пропозиції. The maintenance of the basic concepts is considered, the points of view of conducting scientists are given, the urgency and novelty is determined, is specified on problem questions in sphere of action of the special legislation and the appropriate offers are brought. Рассмотрено содержание основных понятий, приведены точки зрения ведущих ученых, определена актуальность и новизна, указано на проблемные вопросы в сфере действия специального законодательства и внесены соответствующие предложения.

Опис

Гончарук, В.В. Зміна істотних умов праці працівників міліції: теоретичний аспект [Електронний ресурс] //Форум права. - 2008. - № 1. – С. 99-103 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08gvvmta.pdf. Гончарук В. В. "Зміна істотних умов праці працівників міліції: теоретичний аспект." Форум права 1 (2008): 99-103.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, працівник міліції, міліція, сотрудник милиции, милиция, militia, зміна істотних умов праці, изменение существенных условий труда

Бібліографічний опис