Пропозиції до проекту Закону України «Про вищу освіту» (реєстраційний номер 1187-1 від 11.01.2013)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 445-449

Анотація

Фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, схвалюючи в цілому запропонований проект Закону України «Про вищу освіту», було вироблено низку науково обгрунтованих пропозицій та зауважень до вказаного законопроекта.
Experts of the Kharkiv National University of Internal Affairs, generally approving the proposed draft of the Law of Ukraine "On Higher Education", made to this bill a number of scientifically substantiated proposals and remarks.
Специалистами Харьковского национального университета внутренних дел, одобряя в целом предложенный проект Закона Украины «О высшем образовании», было выработано ряд научно обоснованных предложений и замечаний к указанному законопроекту.

Опис

Пропозиції до проекту Закону України «Про вищу освіту» (реєстраційний номер 1187-1 від 11.01.2013) / Комзюк А. Т., Юхно О. О., Безпалова О. І. та ін. // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 445-449.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Україна. Ukraine. Украина, наукові пропозиції, академічна свобода, академическая свобода, приватний вищий навчальний заклад, частное высшее учебное заведение, кваліфікаційні центри, квалификационные центры, професійна кваліфікація, профессиональная квалификация, автономія вищих навчальних закладів, спеціалізовані вчені ради, автономия высших учебных заведений, специализированные ученые советы, здобуті в закордонних університетах ступені та вчені звання, ступінь доктора філософії, ступені та вчені звання, робочий час, степени и ученые звания, academic freedom, academic autonomy, академічна автономія, university autonomy, scientific degrees, scholar titles, наукові ступені, вчені звання, научніе степени, ученые звания

Бібліографічний опис