Психологічні аспекти інтуїції та її роль у розкритті і розслідуванні злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологія особистості фахівця в умовах воєнного часу та поствоєної реабілітації : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), м. Львів, 27 жовт. 2023 р. – Львів, 2023. – С. 217-219

Анотація

Розкрито психологічні аспекти інтуїції, її механізми та класифікацію, а також роль і взаємодію з логічним мисленням. Надано глибоке розуміння цього важливого психологічного явища в контексті сучасної діяльності правоохоронних органів.
The psychological aspects of intuition, its mechanisms and classification, as well as the role and interaction with logical thinking are revealed. A deep understanding of this important psychological phenomenon in the context of modern law enforcement activities is provided.
Раскрыты психологические аспекты интуиции, ее механизмы и классификация, а также роль и взаимодействие с логическим мышлением. Дано глубокое понимание этого важного психологического явления в контексте современной деятельности правоохранительных органов.

Опис

Ключові слова

психологічні аспекти, psychological aspects, психологические аспекты, інтуїція, intuition, интуиция, розслідування злочинів, crime investigation, расследование преступлений

Бібліографічний опис

Нестеров, Д. С. Психологічні аспекти інтуїції та її роль у розкритті і розслідуванні злочинів / Д. С. Нестеров, В. А. Світличний // Психологія особистості фахівця в умовах воєнного часу та поствоєної реабілітації : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), м. Львів, 27 жовт. 2023 р. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2023. – С. 217-219.