Чинники формування національної ідентичності українців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доп. ХХІV Міжнар. наук.-практ. конф. : Ч. ІІІ (м. Харків, 18-20 трав. 2016 р.) .– Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 19

Анотація

В роботі обговорюються основні аспекти дослідження національної ідентичності як соціокультурного феномену. Особлива увага дослідження зосереджена на тому, що національна ідентичність формується під впливом об’єктивних умов життя та свідомо коригується різними соціальними агентами.
Main aspects of the investigation of national identity as a sociocultural phenomenon are discussed in theses of the report. The main attention is paid to the fact that national identity is formed under the influence of objective life conditions and consciously corrected by various social agents. Nowdays the activity of these agents have not agreed on such parameters as the purpose, forms, methods of influence.
В работе обсуждаются основные аспекты исследования национальной идентичности как социокультурного феномена. Особое внимания в исследовании сосредоточено на том, что национальная идентичность формируется под влиянием объективных условий жизни и сознательно корректируется различными социальными агентами.

Опис

Гузьман, О. А. Чинники формування національної ідентичності українців / Гузьман О. А. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХХІV Міжнар. наук.-практ. конф. : Ч. ІІІ (м. Харків, 18-20 трав. 2016 р.) / НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 19.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, етнос, нація, ідентичність, національна ідентичність, ethnos, nation, identity, national identity, этнос, нация, идентичность, национальная идентичность

Бібліографічний опис