Сучасний стан та проблеми гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 6(43). - С. 356-360

Анотація

Статтю присвячено аналізу матеріалів емпіричного дослідження сучасного стану гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України. У результаті дослідження, проведеного на основі тестування співробітників органів внутрішніх справ виявлено актуальні проблеми та психологічні стереотипи в сфері дотримання норм і принципів гендерної рівності в діяльності служби, а також визначено необхідність розробки відповідних заходів попередження порушення гендерних прав співробітників.
The article is dedicated to the analysis of the modern condition of gender equality in the activities of the law enforcement bodies of Ukraine. As а result of this study, conducted on the base of theoretical understanding a couple of scientific works, the analysis of the active legislation and practical research, conducted by the author, the actual problems in the field of keeping and guaranteeing of the gender equality in the functioning of the service have been figured out also the necessity to develop adequate measures to notification disturbances of the gender rights of the service workers has been ascertained.
Статья посвящена анализу материалам эмпирического исследования современного состояния гендерного равенства в деятельности органов внутренних дел Украины. В результате исследования, проведенного на основе тестирования сотрудников органов внутренних дел выявлены актуальные проблемы и психологические стереотипы в сфере соблюдения норм и принципов гендерного равенства в деятельности службы, а также определена необходимость разработки соответствующих мер предупреждения нарушения гендерных прав сотрудников.

Опис

Ключові слова

гендерна рівність, гендерні стереотипи, психологічні стереотипи, гендерна дискримінація, органи внутрішніх справ України, gender equality, gender stereotypes, psychological stereotypes, gender discrimination, law enforcement bodies, гендерное равенство, гендерные стереотипы, психологические стереотипы, гендерная дискриминация, органы внутренних дел Украины

Бібліографічний опис

Смірнова, О. М. Сучасний стан та проблеми гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України / Смірнова О. М. // Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 6(43). - С. 356-360.