Управління й оцінка ризику працівників органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 264-268

Анотація

Запропоновано методику оцінки ризику працівників органів внутрішніх справ, яка дозволяє проводити керування ризиком, і тим самим дає можливість робити попередження і профілактику травматизму в підрозділах органів внутрішніх справ. Намічено шляхи удосконалювання методів щодо забезпечення безпеки працівника при виконанні ним службових обов’язків. A method of risk assessment of law enforcement officers has been proposed, which allows for risk management, and thus makes it possible to prevent and prevent injuries in law enforcement agencies. There are ways to improve methods for ensuring the safety of the employee in the performance of his duties. Предложена методика оценки риска работников органов внутренних дел, которая позволяет проводить управления риском, и тем самым дает возможность делать предупреждения и профилактику травматизма в подразделениях органов внутренних дел. Намечены пути совершенствования методов по обеспечению безопасности работника при исполнении им служебных обязанностей.

Опис

Шаша, І. К. Управління й оцінка ризику працівників органів внутрішніх справ / І. К. Шаша, І. Л. Власенко, П. М. Бортничук // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 264-268.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, ризик, риск, risk, оцінка ризику, оценка риска, risk assessment, керування ризиком, управление риском, risk management, фактори ризику, факторы риска, risk factors

Бібліографічний опис