Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми державного управління. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. № 1 (51). С. 14–21.

Анотація

Проаналізовано принципи проектування пов’язаних даних для забезпечення їх семантичної інтероперабельності. Визначено проблеми щодо відкриття державних даних в Україні та наведено перспективні напрямки розвитку сервісів відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду. The principles of designing linked data have been analyzed to ensure their semantic interoperability. The problems related to opening public sector data in Ukraine are identified, and promising areas of developing open data services for effective functioning of e-government are presented.

Опис

Клімушин П.С., Спасібов Д. В. Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду. Актуальні проблеми державного управління. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. № 1 (51). С. 14–21.

Ключові слова

відкрити дані, пов’язані дані, сервіси відкритих даних, семантична інтероперабельність, словник метаданих, інтерфейс програмування додатків, хмарні обчислення, великі дані, е-уряд, open data, linked data, open data services, semantic interoperability, metadata dictionary, application programming interface, cloud computing, Big Data, e-government

Бібліографічний опис