Особливості підготовки водіїв у НУВC

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 281-285

Анотація

Розглянуто досвід підготовки водіїв у НУВС. Доведено, що немає необхідності чекати декілька років того моменту, коли набуті завдяки водійському досвідові професійні чуття дадуть змогу безаварійно діяти у екстремальній ситуації. Їх формування можна прискорити застосовуючи спеціальну підготовку. The experience of driver training in National University of Internal Affairs is considered. It has been proven that there is no need to wait several years for the moment when the professional senses gained through driving experience will allow accident-free act in an extreme situation. Their formation can be accelerated by applying special training. Рассмотрен опыт подготовки водителей в НУВД. Доказано, что нет необходимости ждать несколько лет момента, когда приобретенное, благодаря водительском опыту, профессиональное чутье позволит безаварийно действовать в экстремальной ситуации. Его формирование можно ускорить применяя специальную подготовку.

Опис

Бортнічук, П. М. Особливості підготовки водіїв у НУВC / П. М. Бортнічук, М. О. Чміль // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 281-285.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, Національний університет внутрішніх справ, Национальный университет внутренних дел, National University of Internal Affairs, підготовка водіїв, подготовка водителей, driver training

Бібліографічний опис