Форми та методи контролю за діяльністю органів прокуратури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 150-159

Анотація

Визначено сутність, види та особливості форм і методів контролю за діяльністю органів прокуратури України. Зазначено, що форми та методи контролю за діяльністю органів прокуратури та їх посадових осіб для забезпечення їх дієвості та ефективності мають обов’язково відповідати вимогам законності; правовому статусу, специфіці та компетенції суб’єкта та об’єкта контролю; цілям, завданням і функціям інституту прокуратури та контролю за її функціонуванням; предмету контролю і загальному стану законності і дисципліни праці в системі органів прокуратури. The nature, types and features of forms and methods of monitoring the activities of the prosecutor’s office of Ukraine. It is reported that examined the form and control the activities of organs and their officials to ensure their efficiency and effectiveness are necessary to meet the requirements of law; legal status, competence and specificity of subject and object control; goals, objectives and functions of the institute prosecution and control of its operation; subject control and overall law and labor discipline in prosecution. Определены сущность, виды и особенности форм и методов контроля за деятельностью органов прокуратуры Украины. Отмечено, что формы и методы контроля за деятельностью органов прокуратуры и их должностных лиц для обеспечения их действенности и эффективности должны обязательно соответствовать требованиям законности; правовому статусу, специфике и компетенции субъекта и объекта контроля; целям, задачам и функциям института прокуратуры и контроля за её функционированием; предмету контроля и общему состоянию законности и дисциплины труда в системе органов прокуратуры.

Опис

Синчук, В. Л. Форми та методи контролю за діяльністю органів прокуратури / В. Л. Синчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 150-159.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи прокуратури, органы прокуратуры, prosecutor’s office agencies, контроль, control, методи, методы, methods, форми контролю, формы контроля, forms of control

Бібліографічний опис