Спеціальні обмеження вільного волевиявлення особи на вступ у договірні відносини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип.32.- С. 302 - 310

Анотація

Проводиться аналіз спеціальних обмежень вільного волевиявлення особи на вступ у договірні відносини та внесення пропозицій щодо їх вдосконалення. Проводится анализ специальных ограничений свободного волеизъявления лица на вступление в договорные отношения и внесение предложений по их совершенствованию. The special restrictions of free expression of the person on entering into contractual relations are analyzed and proposals for their improvement are made.

Опис

Горєв, В. О. Спеціальні обмеження вільного волевиявлення особи на вступ у договірні відносини / В. О. Горєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- Вип. 32.- С. 302 -310

Ключові слова

договірні відносини, договорные отношения, цивільні відносини, гражданские отношения

Бібліографічний опис