Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 206-213.

Анотація

Розкрито правову регламентацію взаємодії міліції із засобами масової інформації. Раскрыто правовую регламентацию взаимодействия милиции со средствами массовой информации. Legal regulation of interaction of police with mass media is disclosed.

Опис

Ковальська, В. В. Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації / В. В. Ковальська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 206-213.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міліція, милиция, правоохоронні органи, police, правоохранительные органы, засоби масової інофрмації, средства массовой информации, зв’язки з громадськістю, связи с общественностью, ЗМІ, СМИ, взаємодія міліції з ЗМІ, взаимодействие милиции с СМИ, правова регламентація, правовая регламентация

Бібліографічний опис