Зміст та принципи взаємодії податкової служби з громадськістю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 175-179

Анотація

Розглянуті принципи взаємодії податкової служби з громадськістю. Підкреслено, що працівники органів та підрозділів ДПС України повинні роз’яснювати населенню необхідність цієї взаємодії, тобто громадяни повинні зрозуміти одну просту річ: що працівник Державної податкової служби – це партнер, людина яка стоїть на захисті їх прав і свобод. Рассмотрены принципы взаимодействия налоговой службы с общественностью. Подчеркнуто, что работники органов и подразделений ГНС Украины должны разъяснять населению необходимость этого взаимодействия, то есть граждане должны понять одну простую вещь: что работник Государственной налоговой службы - это партнер, человек, который стоит на защите их прав и свобод. The principles of interaction of the tax service with the public are considered. It is emphasized that the employees of the organs and units of the State Tax Service of Ukraine should explain to the population the need for this interaction, that is, citizens should understand one simple thing: that the employee of the State Tax Service is a partner, a person who stands for the protection of their rights and freedoms.

Опис

Фесюнін, В. М. Зміст та принципи взаємодії податкової служби з громадськістю / В. М. Фесюнін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 175-179

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, взаємодія, взаимодействие, interaction, Державна податкова служба України, Государственная налоговая служба Украины, State Tax Service of Ukraine, Держава і право. State and Law. Государство и право, взаємодія органів та підрозділів ДПС, взаимодействие органов и подразделений ГНС, взаємодія з громадскістю, взаимодействие с общественностью, public engagement

Бібліографічний опис