Механізми забезпечення довіри в національної системі електронних цифрових підписів. Теорія та практика державного управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія та практика державного управління. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. Вип. 2 (41). С. 51–59.

Анотація

Визначено основні механізми довіри в інфраструктурі відкритих ключів: ізольований, кореневий, мережевий, шлюзовий, списком статусу, списком сертифікатів та управління якістю сертифікатів; практичні рекомендації щодо запровадження європейської системи QPKI для забезпечення єдиного інформаційного простору, розвитку інвестицій, впровадження інновацій та підвищення якості життя і послуг. Basic mechanisms of trust in the public key infrastructure - peer, root, network, bridge, by status list, by certificates list, and certificates quality control – have been determined; practical recommendations are given as to introduction of the pan- European QPKI system for providing a common information area, development of investments, introduction of innovations, and improving life and services standards.

Опис

Клімушин П. С. Механізми забезпечення довіри в національної системі електронних цифрових підписів. Теорія та практика державного управління. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. Вип. 2 (41). С. 51–59.

Ключові слова

механізми довіри, електронний підпис, інфраструктура відкритих ключів, засвідчувальний центр, орган сертифікації, mechanisms of trust, digital signature, public key infrastructure, certification center, certification authority

Бібліографічний опис