Участь співробітників органів правопорядку у партизанській боротьбі під час Другої світової війни (на матеріалах Сумської області України)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Modern education using the latest technologies: The 2th International scientific and practical conference ( Lisbon, Portugal, January 17 - 20, 2023). - Lisbon, 2023. - P. 90-93

Анотація

Проведено історичний аналіз діяльності співробітників міліції у партизанській боротьбі на теренах Сумщини у 1941- 1943 рр., введено до наукового обігу нові документи, які об’єктивно висвітлюють проблеми формування партизанських загонів у Сумській області на перших етапах війни.
A historical analysis of the activities of police officers in the partisan struggle on the territory of Sumy Oblast in 1941- 1943, new documents were introduced into scientific circulation, which objectively highlight the problems of the formation of partisan units in the Sumy region at the first stages of the war.
Проведен исторический анализ деятельности сотрудников милиции в партизанской борьбе в Сумской области в 1941- 1943 гг., введены в научный оборот новые документы, объективно освещающие проблемы формирования партизанских отрядов в Сумской области на первых этапах войны.

Опис

Ключові слова

історичний аналіз, historical analysis, исторический анализ, Друга світова війна, Second World War, Вторая мировая война, правоохоронні органи, police, правоохранительные органы, партизанська боротьба, partisan struggle, партизанская борьба, Сумська область, Sumy region, Сумская область

Бібліографічний опис

Демиденко, Н. М. Участь співробітників органів правопорядку у партизанській боротьбі під час Другої світової війни (на матеріалах Сумської області України) / Демиденко Надія Михайлівна, Дмитро Іванович Муха // Modern education using the latest technologies: The 2th International scientific and practical conference ( Lisbon, Portugal, January 17 - 20, 2023). - Lisbon, 2023. - P. 90-93.