Щодо психологічної підтримки та підвищення стресостійкості поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 221-223

Анотація

Здійснено огляд вітчизняних та закордонних тренінгів з психологічної підтримки та підвищення рівня стресостійкості серед поліцейських. Виокремлено напрямки роботи з покращення стресостійкості у поліцейських шляхом їх навчання і застосування новітніх психологічних практик.
A review of domestic and foreign trainings on psychological support and increasing the level of stress resistance among police officers was carried out. Areas of work on improving stress resistance among police officers through their training and application of the latest psychological practices are highlighted.
Проведен обзор отечественных и зарубежных тренингов по психологической поддержке и повышению уровня стрессоустойчивости среди полицейских. Выделены направления работы по улучшению стрессоустойчивости у полицейских путем их обучения и применения новейших психологических практик.

Опис

Ключові слова

стрес, стресостійкість, психологічна підтримка, поліцейський, stress, stress resistance, psychological support, police officer, стресс, стрессоустойчивость, психологическая поддержка, полицейский

Бібліографічний опис

Бугровський, В. С. Щодо психологічної підтримки та підвищення стресостійкості поліцейських / Владислав Сергійович Бугровський // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 221-223.