Особливості формування військово-патріотичних ціннісних орієнтирів молоді у сучасній вищій школі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 415-419
Abstract
Акцентовано увагу на особливостях формування військово-патріотичних ціннісних орієнтирів молоді у сучасній вищій школі. Висвітлено пріоритетні аспекти формування цінностей в умовах сьогодення.
Attention is focused on the peculiarities of the formation of military-patriotic value orientations of young people in modern higher education. Priority aspects of value formation in today's conditions are highlighted.
Акцентировано внимание на особенностях формирования военно-патриотических ценностных ориентиров молодежи в современной высшей школе. Освещены приоритетные аспекты формирования ценностей в современных условиях.
Description
Keywords
вищій навчальний заклад, higher educational institution, высшее учебное заведение, військово-патріотичне виховання, military and patriotic education, военно-патриотическое воспитание, ціннісні орієнтири, value orientations, ценностные ориентиры, молодь, young, молодежь
Citation
Кучинський, С. А. Особливості формування військово-патріотичних ціннісних орієнтирів молоді у сучасній вищій школі / Кучинський С. А., Ясько В. А. // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 415-419.