Генезис злочинності в сфері службової діяльності на прикладі поліції Стародавнього Єгипту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 944–952

Анотація

Розглянуто завдання та функції першої в історії людства правоохоронної інституції, а також фактори, що впливали на стан законності та виникнення злочинів в сфері службової діяльності.
The article is focused on issues of tasks and functions of the first law enforcement institution in the history of mankind, as well as the factors that affect the state of law and crime in the area of service activity.
Рассмотрены задачи и функции первой в истории человечества правоохранительной институции, а также факторы, которые влияли на состояние законности и возникновения преступлений в сфере служебной деятельности.

Опис

Теличкін, І. О. Генезис злочинності в сфері службової діяльності на прикладі поліції Стародавнього Єгипту [Електронний ресурс ] / І. О. Теличкін // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 944-952. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012- 1/12tiopce.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Кримінологія. Criminology. Криминология, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, службова діяльність, служебная деятельность, service activity, генезис злочинності, генезис преступности, genesis of crime, Стародавній Єгипет, Древний Египет, Ancient Egypt, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис