Peculiarities of the higher education development in a blended learning environment

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Revista on line de politica e gestao educacional. – 2022. – № 25 (3), Р. 2241-2257
Abstract
У статті поставлено завдання виявити особливості трансформації педагогіки вищої школи через модель змішаного навчання. Методологія ґрунтується на статистичному кореляційному аналізі з використанням бази даних The Teaching and Learning International Survey, що містить результати опитування 7823 вчителів у Франції та Нідерландах. Дослідження виявило середній рівень підготовки вчителів до змішаного навчання (50,5%) та підготовки до використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні студентів (48,4%) із включенням компонентів. Виявлено значний рівень професійного розвитку ІКТ-навичок у освітян (курси відвідують 44%). Встановлено середній рівень непідготовленості вчителів як до змішаного навчання (не готові 28,9%, недостатньо підготовлені 36,6%), так і до використання ІКТ на практиці (практично не готові 30,3%, недостатньо підготовлені 34,25%). Виявлено позитивну кореляцію між підготовкою вчителів до змішаного середовища навчання та проходженням курсів підвищення кваліфікації в галузі ІКТ.
This article aims to identify the peculiarities of the higher education pedagogy transformation through the blended learning model. The methodology was based on a statistical, correlational analysis by using The Teaching and Learning International Survey database containing the survey results of 7,823 educators in France and the Netherlands. The study revealed an average level of teacher preparation for blended learning (50.5%) and preparation for information and communication technology (ICT) use in student learning (48.4%) components inclusion. A significant level of teachers' professional development of ICT skills was revealed (44% take courses). An average level of teachers' unpreparedness both for blended learning (28.9% not ready, 36.6% not prepared enough) and ICT use in practice was established (30.3% almost not ready, 34.25 not prepared enough). A positive correlation was established between the teachers' preparation for the blended learning environment and the passage of professional ICT skills development courses.
В данной статье ставится задача выявить особенности трансформации педагогики высшей школы через модель смешанного обучения. Методология была основана на статистическом корреляционном анализе с использованием базы данных The Teaching and Learning International Survey, содержащей результаты опроса 7823 учителей во Франции и Нидерландах. Исследование выявило средний уровень подготовки учителей к смешанному обучению (50,5%) и подготовке к использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении студентов (48,4%) с включением компонентов. Выявлен значительный уровень профессионального развития ИКТ-навыков у педагогов (курсы посещают 44%). Установлен средний уровень неподготовленности учителей как к смешанному обучению (не готовы 28,9%, недостаточно подготовлены 36,6%), так и к использованию ИКТ на практике (практически не готовы 30,3%, недостаточно подготовлены 34,25%). Выявлена положительная корреляция между подготовкой учителей к смешанной среде обучения и прохождением курсов повышения квалификации в области ИКТ.
Description
Peculiarities of the higher education development in a blended learning environment / Pavlo Chervonyi, Svitlana Alieksieieva, Nadiia Senchylo-Tatlilioglu, Oleksandr Chastnyk, Nataliia Diomidova // Revista on line de politica e gestao educacional. – 2022. – V. 25, n. 3. - Р. 2241-2257. - DOI: https://doi.org/10.22633/rpge.v25i3.15959.
CHERVONYI, P.; ALIEKSIEIEVA, S.; SENCHYLO-TATLILIOGLU, N.; CHASTNYK, O.; DIOMIDOVA, N. Peculiarities of the higher education development in a blended learning environment. Revista online de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n. 3, p. 2241-2257, Sep./Dec. 2021. e - ISSN: 1982-5587. DOI: https://doi.org/10.22633/rpge.v25i3.15959.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, середовище змішаного навчання, education, pedagogy, blended learning environment, педагогика, среда смешанного обучения, publikatsii u WoS
Citation