Загальні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця знаходження обвинуваченого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 982–988

Анотація

Наведені форми взаємодії слідчого з органом дізнання, розкрито основні принципи співпраці слідчих та оперативних підрозділів, запропоновано визначення поняття взаємодії слідчого з органом дізнання.
Reduced forms of interaction of the inspector with inquiry body, are opened main principles of cooperation of investigatory and operative divisions, definition of concept of interaction of the inspector with inquiry body is offered.
Приведены формы взаимодействия следователя с органом дознания, раскрыты основные принципы сотрудничества следственных и оперативных подразделений, предложено определение понятия взаимодействия следователя с органом дознания.

Опис

Стратонов, В. М. Загальні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця знаходження обвинуваченого [Електронний ресурс] / В. М. Стратонов, О. В. Захарченко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 982–988. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11cvmmzo.pdf.
Стратонов В. М., Захарченко О. В. "Загальні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця знаходження обвинуваченого." Форум права 1 (2011): 982-988.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, взаємодія слідчого з органом дізнання, розшук обвинуваченого, слідчий, взаимодействие следователя с органом дознания, розыск обвиняемого, следователь, interaction, prosecution of the accused, investigator

Бібліографічний опис