Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 91-98

Анотація

Подано характеристику принципів взаємодії персоналу органів внутрішніх справ із населенням. Запропоновано класифікацію таких принципів. The characteristic of interaction principles of internal affairs agencies personnel with population is given. The classification of such principles is offered. Дана характеристика принципов взаимодействия персонала органов внутренних дел с населением. Предложена классификация таких принципов.

Опис

Синявська, О. Ю. Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням / О. Ю. Синявська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 91-98.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, взаємодія з населенням, взаимодействие с населением, community engagement, принципи, принципы, principles, класифікація, классификация, classification

Бібліографічний опис