Судове рішення в адміністративному судочинстві: поняття та значення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 93-97

Анотація

Проаналізовано погляди вчених на розуміння терміна «судове рішення»; визначено характерні ознаки, притаманні судовому рішенню в адміністративному судочинстві, та надано його поняття.
The views of scientists to understanding of term «court decision» are analyzed; characteristic signs inherent to the court decision in the administrative rule-making are considered and its concept is given.
Проанализированы взгляды ученых на понимание термина «судебное решение»; определены характерные признаки, присущие судебному решению в административном судопроизводстве, и предоставлено его понятие.

Опис

Ключові слова

судове рішення, court decision, судебное решение, адміністративне судочинство, administrative proceedings, административное судопроизводство, погляди вчених, views of scientists, взгляды ученых

Бібліографічний опис

Синицька, Я. П. Судове рішення в адміністративному судочинстві: поняття та значення / Я. П. Синицька // Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 93-97.