Педагогічна діагностика сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Virtus: Scientific Journal. – 2020. – № 46 (September ). – Р. 91-95

Анотація

У статті розглянуто проблема педагогічної діагностики сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції. Виокремлено критерії сформованості професійної відповідальності (особистісно-регулятивний, ціннісно-мотиваційний, професійно-операційний) та запропоновано комплекс методів та авторських методик для діагностики сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції. Наведено результати констатувального експерименту, які свідчать про низький рівень сформованості професійної відповідальності у майбутніх офіцерів поліції за обраними критеріями.
The article deals with the issue of the formation of professional responsibility of the National Police future officers. The purpose of the article is to substantiate and identify a suite of methods for pedagogical diagnostics of the formation of professional responsibility of the Police future officers while obtaining professional education. The criteria formation of professional responsibility (personal and regulatory, value and motivational, professional and operational) have been identified and a suite of methods and proprietary methodologies for diagnostics of the formation of professional responsibility of the National Police future officers, have been suggested. The results of the ascertaining experiment, indicating a low level of the formation of professional responsibility of the National Police future officers according to the selected criteria, have been presented.
В статье рассмотрена проблема педагогической диагностики сформированности профессиональной ответственности будущих офицеров Национальной полиции. Выделены критерии сформированности профессиональной ответственности (личностно-регулятивный, ценностно-мотивационный, профессионально-операционный) и предложен комплекс методов и авторских методик для диагностики сформированности профессиональной ответственности будущих офицеров Национальной полиции. Приведены результаты констатирующего эксперимента, которые свидетельствуют о низком уровне сформированности профессиональной ответственности у будущих офицеров полиции по выбранным критериям.

Опис

Кудрявцева, Г. І. Педагогічна діагностика сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції / Кудрявцева Г. І. // Virtus: Scientific Journal. – 2020. – № 46 (September ). – Р. 91-95.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, професійна підготовка, профессиональная подготовка, professional training, професійна відповідальність, профессиональная ответственность, professional responsibility, педагогічна діагностика, педагогическая диагностика, pedagogical diagnostics, курсанти, курсанты, cadets, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Психологія. Рsychology. Психология

Бібліографічний опис