Конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 129-135.

Анотація

Розглянуто конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України. Рассмотрены конституционные и уголовно-правовые принципы защиты избирательных прав граждан Украины. The constitutional and criminal-legal principles of protection of voting rights of citizens of Ukraine are considered.

Опис

Манюгіна, О. Є. Конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України / О. Є. Манюгіна // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 129-135.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, конституційні принципи, кримінально-правові принципи, виборчі права громадян, захист виборчих прав громадян, конституционные принципы, уголовно-правовые принципы, избирательные права граждан, защита избирательных прав граждан, constitutional principles, voting rights of citizens, protection of citizens' suffrage

Бібліографічний опис