Впровадження вищими навчальними закладами системи МВС України інноваційних методів освітньої діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка охоронці правопорядку в Харкові (1917-2017) : науково-практична конференція до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові. – С. 58-59
Abstract
Наголошено, що сьогодні стан інноваційної діяльності у сфері вищої юридичної освіти в Україні не відповідає світовим тенденціям технологічного розвитку та потребує свого подальшого вдосконалення адміністративно-правового регулювання. Вдосконалення адміністративно-правового регулювання інноваційної діяльності в Україні набуває особливої актуальності та значущості у зв’язку з прагненням України набути повноправного членства в Європейському Союзі. Встановлено, що вирішення проблем, які стримують розвиток інноваційних процесів в Україні, стане можливим у результаті: а) вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення розвитку інноваційної системи України; б) системного і послідовного впровадження функціональних принципів державного управління інноваційною діяльністю; в) розробки та реалізації національної стратегії, орієнтованої на формування інноваційної моделі розвитку; г) підвищення інноваційної культури суспільства; д) забезпечення збалансованої взаємодії наукового, технічного, виробничого та підприємницького потенціалів; є) розробки та впровадження механізму активізації інноваційної діяльності у сфері вищої юридичної освіти.
Description
Безпалова О.І. Впровадження вищими навчальними закладами системи МВС України інноваційних методів освітньої діяльності. Підготовка охоронці правопорядку в Харкові (1917-2017) : науково-практична конференція до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові. – С. 58-59.
Keywords
вища юридична освіта, адміністративно-правове регулювання, інноваційна діяльність, інноваційні процеси, административно-правовое регулирование, высшее юридическое образование, higher legal education, инновационная деятельность, инновационные процессы, administrative and legal regulation, innovative activity, innovation processes,
Citation