Деякі питання правового регулювання державної реєстрації шлюбу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2017. - № 3. - С. 5–8

Анотація

Увага приділяється питанням дотримання строків державної реєстрації шлюбу, встановлених законодавством з моменту подання заяви про реєстрацію, а також реєстрації шлюбу з іноземними громадянами на території України.
Attention is paid to compliance with the terms of state registration of marriage, the legislation since the submission of the registration, and problems of marriage with foreigners in Ukraine.
Внимание уделяется вопросам соблюдения сроков государственной регистрации брака, установленных законодательством с момента подачи заявления о регистрации, а так же регистрации брака с иностранными гражданами на территории Украины.

Опис

Басілашвілі М. Б. Деякі питання правового регулювання державної реєстрації шлюбу / М. Б. Басілашвілі // Форум права. - 2017. - № 3. - С. 5–8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_3_3.
Басілашвілі М. Б. "Деякі питання правового регулювання державної реєстрації шлюбу." Форум права 3 (2017): 5–8.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державна реєстрація шлюбу, шлюб, правове регулювання, государственная регистрация брака, брак, правовое регулирование, state registration of marriage, marriage, legal regulation, шлюб з іноземними громадянами на території України, брак с иностранными гражданами на территории Украины, marriage with foreigners in Ukraine

Бібліографічний опис