Колективний договір як засіб досягнення соціального миру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С.347-352

Анотація

Стосовно колективно-договірного регулювання правовідносин працівників виконаний аналіз чинного законодавства та надані пропозиції з його удосконалення. Concerning collective-contractual regulation legal relationship workers the analysis of the current legislation is executed and offers on its improvement are submitted. Относительно коллективно-договорного регулирования правоотношений работников выполнен анализ действующего законодательства и представлены предложения по его усовершенствованию.

Опис

Покришка, В.О. Колективний договір як засіб досягнення соціального миру [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 1. – С. 347-352 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08pvodcm.pdf. Покришка В. О. "Колективний договір як засіб досягнення соціального миру." Форум права 1 (2008): 347-352.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, колективний договір, коллективный договор, collective agreement

Бібліографічний опис