Особливості визначення професійної успішності працівників поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 9-12

Анотація

Визначено, що професійна успішність поліцейського – це комплекс, що поєднує в собі професійні та спеціальні знання, ділові та особистісні якості, навички, вміння поліцейського, що дозволяють адаптуватися до соціальних, правових, економічних вимог суспільства і ефективно та якісно виконувати власні повноваження.
It was determined that the professional success of a police officer is a complex that combines professional and special knowledge, business and personal qualities, skills, abilities of a police officer that allow to adapt to the social, legal, and economic requirements of society and effectively and qualitatively perform one's own powers.
Определено, что профессиональная успешность полицейского – это комплекс, сочетающий в себе профессиональные и специальные знания, деловые и личностные качества, навыки, умения полицейского, позволяющие адаптироваться к социальным, правовым, экономическим требованиям общества и эффективно и качественно выполнять свои полномочия.

Опис

Бутенко, М. В. Особливості визначення професійної успішності працівників поліції / Бутенко Михайло Володимирович // Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.) / МВС України, Держ. наук.-досл. ін-т МВС України, Наук.-досл. лаб. психол. забезпечення. – Київ, 2022. – С. 9-12.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, працівники поліції, police officers, работники полиции, професійна успішність, professional success, повноваження, powers, полномочия

Бібліографічний опис