Визначення принципу законності діяльності міліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 31-36

Анотація

Розкрито зміст принципу законності діяльності міліції та з’ясовано, що являє собою саме поняття «законність», його природу та сутність. Раскрыто содержание принципа законности деятельности милиции и выяснено, что представляет собой само понятие «законность», его природу и сущность. The content of the principle of the legality of the police’s activity is revealed and it is clarified what the concept of “legality” itself is, its nature and essence.

Опис

Піскунов, Ю. В. Визначення принципу законності діяльності міліції / Ю. В. Піскунов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 31-36

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, принцип законності, принцип законности, principle of legality, міліція, милиция, діяльність міліції, деятельность милиции, законність, законность, legality

Бібліографічний опис