Віртуальна спільнота як домінантна складова інформаційного суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія та практика державного управління. - 2014. - Вип. 2 (45). - С. 16–23

Анотація

Визначено механізми реалізації соціально-політичних дій у віртуальній спільноті, надано критерії оцінки віртуального капіталу та віртуальні нерівності у віртуальному просторі. Запропоновано механізми та заходи ефективного використання віртуальних спільнот у системі публічного управління для підвищення рівня довіри громадян до влади. The mechanisms for realization of social and political actions in the virtual community have been determined; criteria for evaluation of virtual capital and inequality in virtual cyberspace have been given. The mechanisms and measures of effective use of virtual communities in the public administration system have been suggested to raise the level of public trust in the government.

Опис

Машкаров Ю. Г. Віртуальна спільнота як домінантна складова інформаційного суспільства / Машкаров Ю. Г., Клімушин П. С. // Теорія та практика державного управління. - 2014. - Вип. 2 (45). - С. 16–23.

Ключові слова

віртуальна спільнота, віртуальна комунікація, віртуальний капітал, віртуальна нерівність, комунікативний капітал, virtual community, virtual communication, virtual capital, virtual inequality, communicative capital

Бібліографічний опис