Виникнення і розвиток інституту міжнародних організацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 254 - 257

Анотація

Проводиться дослідження історії виникнення міжнародних міжурядових організацій (ММУО), яке дозволяє виявити закономірності розвитку міжнародних відносин і є важливим для розуміння інтеграційних процесів у сучасному світі. Проводится исследование истории возникновения международных межправительственных организаций (ММУО), которое позволяет выявить закономерности развития международных отношений и является важным для понимания интеграционных процессов в современном мире. A study of the history of the emergence of international intergovernmental organizations (IGOs), which reveals the patterns of international relations and is important for understanding the integration processes in the modern world.

Опис

Смелік, В. Б. Виникнення і розвиток інституту міжнародних організацій / В. Б. Смелік // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 254 - 257

Ключові слова

суспільний розвиток, общественное развитие, міжнародні організації, международные организации, міжнародне співробітництво, международное сотрудничество, ООН, ООН

Бібліографічний опис