Теоретичні погляди вітчизняних науковців на вивчення професійної ідентичності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 259-263

Анотація

Розглянуто теоретичні дослідження професійної ідентичності, які знайшли своє відображення у роботах вітчизняних науковців.
Theoretical studies of professional identity, which are reflected in the works of domestic scientists, are considered.
Рассмотрены теоретические исследования профессиональной идентичности, нашедшие свое отражение в работах отечественных ученых.

Опис

Макарова О. П. Теоретичні погляди вітчизняних науковців на вивчення професійної ідентичності / О. П. Макарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 259 - 263.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, професійна ідентичність, наукові погляди, теоретичні дослідження, науковці, профессиональная идентичность, научные взгляды, теоретические исследования, ученые, professional identity, scientific views, theoretical studies, scientists

Бібліографічний опис