Питання визначення правового становища понятого, як учасника адміністративно-процесуальних дій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2007. - № 2. – С. 35-39

Анотація

Досліджені особливості правового становища понятого як учасника адміністративно- процесуальних дій, в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення та в деяких інших публічних відносинах.
Features of a legal status witness as participant of administrative-remedial actions, in manufactures on affairs about administrative offences and in some other public attitudes are investigated.
Исследованы особенности правового положения понятого как участника административно-процессуальных действий, в производствах по делам об административных правонарушениях и в некоторых других публичных отношениях.

Опис

Гуменюк, В. А. Питання визначення правового становища понятого, як учасника адміністративно-процесуальних дій [Електронний ресурс] // Форум права. - 2007. - № 2. –С. 35-39. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07gvaapd.pdf.
Гуменюк В. А. "Питання визначення правового становища понятого, як учасника адміністративно-процесуальних дій." Форум права 2 (2007): 35-39.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правове становище, понятий, адміністративно-процесуальні дії, правовое положение, понятой, административно-процессуальные действия, administrative and procedure actions, legal status, understood

Бібліографічний опис