Автори авторам про авторство

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 368 - 373

Анотація

Досліджується проблема суб’єкта правовідносин у сфері авторського права. Исследуется проблема субъекта правоотношений в сфере авторского права. The problem of the subject of legal relations in the field of copyright is investigated.

Опис

Шишка, Р. Б. Автори авторам про авторство / Р. Б.Шишка // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 368 - 373

Ключові слова

автор, автор, авторське право, авторское право, право інтелектуальної власності, право интеллектуальной собственности, творча праця, творческая работа, суміжні права, смежные права

Бібліографічний опис