Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 342-347

Анотація

Розглянуті проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні. Підкреслено, що соціалізація особистості триває все життя, але саме в період дитинства закладається її фундамент. Рассмотрены проблемы социализации детей в современной Украине. Подчеркнуто, что социализация личности продолжается всю жизнь, но именно в период детства закладывается ее фундамент. The problems of socialization of children in modern Ukraine are considered. It is emphasized that the socialization of a person lasts a lifetime, but it is precisely during childhood that the foundation is laid.

Опис

Ляшенко, Н. О. Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні / Н. О. Ляшенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 342-347

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, соціологія сім'ї, социология семьи, family sociology, соціалізація дітей, социализация детей, socialization of children, підлітки, подростки, teenagers, підліткова злочинність, подростковая преступность, juvenile delinquency

Бібліографічний опис