Завдання та функції внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 939–944

Анотація

Формулюється поняття завдань та функцій внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності ОВС, визначається їх перелік.
The concept of tasks and functions of interdepartmental co-ordination of law-enforcement activity of organs of internal affairs is formulated, their list is determined.
Формулируется понятие задач и функций внутриведомственной координации правоохранительной деятельности ОВД, определяется их перечень.

Опис

Собко, Ю. В. Завдання та функції внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] / Ю. В. Собко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 939–944. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2011-1/11cjvvcu.pdf.
Собко Ю. В. "Завдання та функції внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України." Форум права 1 (2011): 939-944.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, координація, правоохоронна діяльність, координация, правоохранительная деятельность, coordination, law enforcement activity

Бібліографічний опис