Ліцензування господарської діяльності як окремий напрямок адміністративно-правового режиму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 110-115

Анотація

Досліджено ліцензування господарської діяльності як окремий напрямок адміністративно-правового режиму, що спрямований на забезпечення прав та інтересів людини і громадянина, національної, державної та громадської безпеки.
Licensing of economic activity as separate direction of the administrative and legal mode directed on the providing of rights and interests of man and citizen, national, state and public safety is researched.
Исследовано лицензирование хозяйственной деятельности как отдельное направление административно-правового режима, направленный на обеспечение прав и интересов человека и гражданина, национальной, государственной и общественной безопасности.

Опис

Ключові слова

ліцензування, licensing, лицензирование, господарська діяльність, economic activity, хозяйственная деятельность, адміністративно-правовий режим, administrative and legal regime, административно-правовой режим

Бібліографічний опис

Васильєва, Т. С. Ліцензування господарської діяльності як окремий напрямок адміністративно-правового режиму / Т. С. Васильєва // Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 110-115.