Обмеження речових прав фізичних осіб на нерухоме майно: еволюція та концепції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 283-287

Анотація

Проаналізовано концепції обмежень у цивільному праві. Приділено увагу вибору методологічних підходів до обмежень речових прав фізичних осіб на нерухоме майно.
The concept of limitations in civil law is analyzed. Attention is paid to choosing the methodological approaches to the restrictions on the rights of individuals in real estate.
Проанализированы концепции ограничений в гражданском праве. Уделено внимание выбору методологических подходов к ограничениям прав физических лиц на недвижимое имущество.

Опис

Ключові слова

обмеження цивільних прав, restriction of civil rights, ограничение гражданских прав, речове право, property right, вещевое право, нерухоме майно, immovable property, недвижимое имущество

Бібліографічний опис

Малай, М. О. Обмеження речових прав фізичних осіб на нерухоме майно: еволюція та концепції / М. О. Малай // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 283-287.