Історико-теоретичний аспект становлення свободи маніфестацій в європейській політико-правовій думці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 82-89

Анотація

Зазначено, що людина, захист і забезпечення її природних, невід'ємних прав і свобод с метою існування суспільства, держава — засіб забезпечення захисту цих прав людини, а закон - це демократично прийнятий механізм реалізації і захисту цих прав і свобод, що повністю відповідає інтересам усіх. Отмечено, что человек, защита и обеспечение ее естественных, неотъемлемых прав и свобод с целью существования общества, государство - средство обеспечения защиты этих прав человека, а закон - это демократично принятый механизм реализации и защиты этих прав и свобод, который полностью отвечает интересам всех. It is noted that a person, the protection and ensuring of its natural, inalienable rights and freedoms for the purpose of society, the state is a means of ensuring the protection of these human rights, and the law is a democratically adopted mechanism for the implementation and protection of these rights and freedoms, which fully meets the interests of all.

Опис

Логвиненко, М. І. Історико-теоретичний аспект становлення свободи маніфестацій в європейській політико-правовій думці / М. І. Логвиненко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 82-89

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, історичний аспект, исторический аспект, historical aspect, права і свободи людини, права и свободы человека, human rights and freedoms, політичні права, политические права, свобода зборів, свобода собраний, freedom of assembly, свобода мітингів, свобода митингов, freedom of rallies, маніфестації, манифестации, manifestations

Бібліографічний опис