Кейс-метод как образовательная технология

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25 лют. 2021 р. ‒ Харків, 2021. – С. 174-176

Анотація

Розглянуто характеристика та особливості використання кейс технології у викладанні іноземної мови в закладах вищої освіти.
The characteristics and features of using case technology in foreign language teaching in higher education institutions are considered.
Рассмотрены характеристика и особенности использования кейс технологии в преподавании иностранного языка в высших учебных заведениях.

Опис

Почуева, В.В. Кейс-метод как образовательная технология / В. В. Почуева // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25 лют. 2021 р. / МОН Укріїни, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, Каф. інозем. мов. ‒ Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2021. – С. 174-176.

Ключові слова

кейс-метод, професіоналізація, мотивація, самостійність, case method, professionalization, motivation, autonomy, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, вивчення іноземних мов, изучение иностранных языков, learning foreign languages

Бібліографічний опис