Підстави обмеження прав і свобод людини та громадянина в українському законодавстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. С. 164-165.

Анотація

Розглянуто чинне законодавство, яке встановлює обмеження прав і свобод внутрішньо переміщених осіб при виплаті пенсій та соціальних виплат. Що створює нерівність останніх з іншими особами, які отримують пенсію та соціальні виплати на території України, та порушує механізм забезпечення рівності прав і свобод людини і громадянина, декларовану в Конституції.
The current legislation, which establishes restrictions on the rights and freedoms of internally displaced persons in the payment of pensions and social benefits, is considered. That creates inequality between the latter and other persons who receive pensions and social benefits on the territory of Ukraine, and violates the mechanism of ensuring the equality of rights and freedoms of a person and a citizen, declared in the Constitution.
Рассмотрено действующее законодательство, устанавливающее ограничение прав и свобод внутренне перемещенных лиц при выплате пенсий и социальных выплат. Что создает неравенство последних с другими лицами, получающими пенсию и социальные выплаты на территории Украины, и нарушает механизм обеспечения равенства прав и свобод человека и гражданина, декларируемого в Конституции.

Опис

Мерник, А. М. Підстави обмеження прав і свобод людини та громадянина в українському законодавстві / Анастасія Муслімівна Мерник // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 164-165.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, обмеження прав і свобод людини, restriction of human rights and freedoms, ограничение прав и свобод человека, внутрішньо переміщені особи, internally displaced persons, внутренне перемещенные лица, соціальні виплати, social benefits, социальные выплаты, пенсія, pension, пенсия

Бібліографічний опис