Економіка підприємства : навчальний посібник

Abstract
Навчальний посібник підготовлено згідно з програмою нормативної дисципліни «Економіка підприємства», яка є фундаментальною для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику розглянуто питання, які повязані з діяльністю підприємства починаючи з моменту винекнення ідеї про його створення, вибору організаційно-правовий форми і реєстрації до організації виробництва і стратегії управління, формування політики ціоноутворення та реалізації продукції, аналізу результатів роботи і вибору напрямів подальшого розвитку. Посібник призначений студентам вищих навчальних закладів України економічного профілю, рекомендовано викладачам, аспірантам, а також працівникам підприємств різних форм власності в їх практичній роботі.
Description
Економіка підприємства: навчальний посібник / О. М.Бандурка, Є. В. Ковальов, М. А.Садиков, О. С. Маковоз; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків: ХНУВС. – 2017. – 192 с.
Keywords
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, економіка підприємства, законодавче забезпечення, економічна ефективність, основні фонди підприємства, обігові кошти, продукція підприємства, виробнича потужність підприємства, персонал підприємства, оплата праці, собівартість продукції, ціноутворення, экономика предприятия, законодательное обеспечение, экономическая эффективность, основные фонды предприятия, оборотные средства, продукция предприятия, производственная мощность предприятия, персонал предприятия, оплата труда, себестоимость продукции, ценообразования
Citation